Những người dân Hà Nội nghĩ gì về Hà Nội ngày nay và ấn tượng trong họ về Hà Nội xưa và Hà Nội nay như thế nào?

Ha Noi xua va nay trong mat nguoi dan Thu do - Anh 1