Lãnh đạo huyện Đông Anh cho biết, huyện đã và đang xử lý nghiêm những sai phạm trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại chợ Kim, thuộc địa bàn xã Xuân Nộn.

Ha Noi xu ly sai pham xay dung tai cho Kim - Dong Anh - Anh 1

Cụ thể, UBND huyện Đông Anh thu hồi các quyết định giao quyền sử dụng ki ốt chợ trái với quy định; đồng thời yêu cầu các phòng ban chuyên môn của huyện và xã Xuân Nộn phải quản lý chặt chẽ về đất đai và trật tự xây dựng ở khu vực chợ Kim , theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh chỉ rõ: việc UBND xã Xuân Nộn xây dựng 13 ki ốt và cho các hộ dân thuê với thời hạn 50 năm là trái với quy định, để các hộ dân này tự ý nâng tầng, xây nhà kiên cố trong chợ.