Tớ có 6 vỏ cho mẹ nó nhé......................................

Tớ có 6 vỏ cho mẹ nó nhé......................................