Công ty Cao su Sao Vàng dự kiến di dời nhà máy khỏi khu đất vàng trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) về Hà Nam để xây khu đô thị và trung tâm thương mại. Tuy nhiên, kinh phí để di dời lên tới 720 tỷ đồng.

8h00 ngày 23/6 tới đây, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (SRC) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2012.

Một trong những nội dung quan trọng Hội đồng quản trị (HĐQT) SRC là sẽ trình ĐHCĐ là vấn đề kinh phí hỗ trợ di dời xây dựng nhà máy mới sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Dự kiến, kinh phí di dời xây dựng nhà máy khoảng 720 tỷ đồng, trên diện tích 58.202 m2. Đơn giá hỗ trợ di dời khoảng 12,42 triệu đồng/m2.

Theo HĐQT SRC, chi phí 720 tỷ đồng này dựa trên những tham khảo đơn giá đền bù của các khu vực lân cận như Dự án Royal City (74 Nguyễn Trãi), Dự án di dời Công ty Cổ phần Xà Phòng cũng như thư tư vấn của Công ty CP Thẩm định giá IVC Việt Nam.

Khu đất vàng (đoạn đường 231-235 Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân) tập trung 3 nhà máy Cao- Xà - Lá.

Đoạn đường 231-235 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), đối diện Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, từng là nơi tập trung 3 nhà máy với cái tên ghép nổi tiếng một thời là Cao - Xà - Lá (Cao su Sao Vàng, Xà phòng Hà Nội và Thuốc lá Thăng Long). Nếu như trước đây các nhà máy còn hoạt động, khu vực Cao Xà Lá được nhắc tới với nỗi ám ảnh về ô nhiễm. Nhưng gần đây, Cao Xà Lá trở thành khu đất vàng được nhiều đại gia nhòm ngó.

SRC dự kiến Hợp tác liên doanh thực hiện dự án đầu tư “Khu đô thị và Trung tâm thương mại Sao Vàng” với Công ty Việt Hưng và Công ty CP Tập đoàn Phú Mỹ tại 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.Nhà máy mới của SRC dự kiến tại KCN Châu Sơn.

Ngoài việc xin ý kiến về kinh phí di dời, HĐQT SRC cũng sẽ trình ĐHCĐ thông qua việc đầu tư xây dựng Nhà văn phòng tại 233 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Khu đất này có diện tích 2.689m2 do công ty đang quản lý và sử dụng.

TH