(PL)- Hôm qua (4-11), tại hội thảo về giao thông vận tải Việt Nam, ông Trần Danh Lợi - Phó giám đốc Sở Giao thông-Công chính Hà Nội cho biết: