Từ ngày 28/9-11/10, UBND thành phố Hà Nội quyết định trưng dụng 3 điểm đỗ xe để làm nơi quản lý, trông giữ, hạn chế các phương tiện giao thông từ vành đai 3 vào trung tâm thành phố.

Cụ thể: Điểm đỗ xe trước Công viên Yên Sở (diện tích 3.000m2, do Công ty TNHH Gamuda Việt Nam quản lý, khai thác); điểm đỗ xe Kim Ngưu (diện tích 4.000m2, do Tổng Công ty Thương mại Hà Nội quản lý, khai thác); điểm đỗ xe Hải Bối (diện tích 3.000m2, do Tổng công ty Thương mại Hà Nội quản lý, khai thác). UBND Thành phố giao Công ty cổ phẩn Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội quản lý, tổ chức trông giữ phương tiện giao thông tại các điểm đỗ xe nói trên trong thời gian trưng dụng phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Các doanh nghiệp đang quản lý, khai thác các điểm đỗ xe có trách nhiệm bàn giao mặt bằng cho Công ty cổ phẩn Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội trước ngày 28/9/2010 để quản lý, tổ chức trông giữ phương tiện giao thông trong thời gian trưng dụng. Thành phố cũng yêu cầu Cục Thuế Thành phố xem xét, giải quyết việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính cho các doanh nghiệp bàn giao các điểm đỗ xe trong thời gian trưng dụng./. Theo TTXVN