UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 9512/VP-KT yêu cầu sở, ngành liên quan triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2016”.

Ha Noi trien khai thang ve sinh, tieu doc khu trung moi truong dot 2 - Anh 1

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được công văn của Bộ NN&PTNT về việc triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2016”. Trong đó nhấn mạnh, để chủ động ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan, ngăn ngừa bệnh lây cho người, bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi để đẩy mạnh xuất khẩu, Bộ NN&PTNT phát động “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2016” trên toàn quốc, nhằm chủ động tiêu diệt mầm bệnh. Thời gian thực hiện trong vòng 1 tháng, bắt đầu từ ngày 1/11/2016 đến hết 30/11/2016. Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo chính quyền các cấp, các sở, ngành, đoàn thể của địa phương phát động và tổ chức thực hiện.

Cụ thể, những trại chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ động vật tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm tự lo vật tư, kinh phí, tổ chức thực hiện theo sự giám sát của chính quyền địa phương và chuyên môn thú y. Chính quyền địa phương chỉ đạo, bố trí hố sát trùng tại khu vực đường mòn, lối mở biên giới trên địa bàn quản lý. Tại cửa khẩu biên giới, cơ quan kiểm dịch động vật phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu tham mưu cho Ban quản lý cửa khẩu bố trí hố sát trùng và thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua cửa khẩu.

Chính quyền cấp xã tổ chức các đội phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán động vật sống ở nông thôn, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, khu nhốt giữ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu,..; việc phun khử trùng chỉ được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới như quét dọn, cọ, rửa sạch,...

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2016” tại địa phương; giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở Y tế, Tài chính… và UBND các cấp triển khai thực hiện.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở NN&PTNT tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT tại văn bản nêu trên; tổng hợp tình hình, kết quả và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, báo cáo UBND thành phố.

PV