(ĐCSVN) – Đến nay, tại Hà Nội, dịch cúm A/H1N1 chưa xuất hiện trong trường học. Tuy nhiên trong thời gian tới, khi học sinh, sinh viên tựu trường, nguy cơ dịch lây lan và bùng phát tại các trường học là rất lớn. UBND thành phố Hà Nội vừa có công điện khẩn về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm A/H1N1 trong trường học.

Nguy cơ dịch cúm A/H1N1 lây lan và bùng phát tại các trường học trong thời gian tới là rất lớn (Ảnh minh họa) Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo các đơn vị giáo dục thuộc Sở thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1 và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch cúm A/H1N1. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong trường nâng cao kiến thức và chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc lập khu vực cách ly và triển khai bệnh viện dã chiến tại các trường khi dịch cúm A/H1N1 xảy ra. Các đơn vị giáo dục cần liên hệ với ngành Y tế để được phối hợp, hỗ trợ triển khai công tác chuyên môn y tế tại các trường. UBND thành phố cũng yêu cầu các trường tổ chức tổng vệ sinh trong trường học trước khi học sinh tựu trường. Đối với Sở Y tế, UBND thành phố yêu cầu chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng thành phố; Trung tâm Y tế 29 quận, huyện, thị xã phối hợp và hỗ trợ cho cán bộ Y tế các trường học giám sát phát hiện sớm những trường hợp nghi cúm A/H1N1 tại trường; cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan rộng ra cộng đồng. Bên cạnh đó, Sở phải chỉ đạo các bệnh viện phối hợp với các trường xây dựng phương án triển khai bệnh viện dã chiến ngay tại trường học. Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị, dịch truyền...để sẵn sàng điều trị cho học sinh nhiễm cúm A/H1N1. Các Trung tâm Truyền thông, Giáo dục sức khỏe có nhiệm vụ tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch cúm A/H1N1 cho các trường để cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên chủ động, tự giác áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. Theo công điện, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã phải chỉ đạo Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1 và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch trong các trường học. Bên cạnh đó chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế và các bệnh viện triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm A/H1N1 trong trường học. Chỉ đạo Phòng Văn hóa-Thông tin tăng cường truyền thông trên đài phát thanh quận, huyện, thị xã; đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn về các biện pháp phòng chống dịch cúm A/H1N1. Đặc biệt phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cho giáo viên, học sinh trong trường. Công điện cũng nêu rõ: các Sở, ngành, đoàn thể khác trên địa bàn thành phố theo nhiệm vụ được phân công phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, Sở Y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong trường học./.