Tin từ Liên đoàn Lao động TP Hà Nội cho biết, từ cuối năm 2008 đến nay đã có 9.600 công nhân bị mất việc, 1.000 người thiếu việc từ 3 tháng trở lên.