Trước hiện tượng cá chết bất thường ở Hồ Tây những ngày qua, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các hồ nước trên địa bàn thành phố.