(ANTĐ) - Để làm rõ mục đích các khoản thu đầu năm, ngày 15-10, lãnh đạo Sở GD-ĐT và 29 Phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã ở Hà Nội đã tổ chức tọa đàm về quản lý thu chi trong trường học với các đề xuất về việc cần làm rõ hơn để phụ huynh phân biệt khoản thu nào là thỏa thuận, khoản thu nào là tự nguyện xã hội hóa và các khoản thu cần được sự đồng ý của hội đồng nhân dân địa phương, công khai với người dân…

Buổi tọa đàm này là hoạt động của câu lạc bộ cán bộ quản lý các phòng GD-ĐT, được thành lập với mục đích trao đổi, thống nhất về công tác quản lý của ngành giáo dục 29 quận, huyện, thị xã sau khi hợp nhất, đồng thời có vai trò tạo tiền đề trong việc cởi mở cơ chế cho hoạt động chuyên môn, tài chính cho cấp trường. Được biết, hoạt động kế tiếp của câu lạc bộ là sinh hoạt chuyên đề thực hiện kế hoạch phổ cập công tác giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.