Ông Nguyễn Khắc Hiền đang trình bày với PV Theo trình bày của ông Nguyễn Khắc Hiền (nhà 12, đường ven hồ Tây, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) thì thửa đất có diện tích 807m2, loại đất thổ cư, mang bằng khoán điền thổ số 37, tờ bản đồ số 199/99 (trong sổ địa chính của phường Bưởi, quận Tây Hồ hiện nay là thửa 8b) là ông được mẹ đẻ, cụ Nguyễn Thị Tình, cho. Sau khi đã đã chuyển nhượng cho người khác một phần, hiện ông còn sử dụng 498 m2. Ông đã xây dựng nhà cửa trên đó.

Khi nhà nước thực hiện dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật quanh hồ Tây”, ông Hiền bị thu hồi 494/498 m2 đất ở. Lúc đầu, Ban giải phóng mặt bằng (GPMB) quận Tây Hồ quyết định đền bù cho ông 120 m2 theo giá đất ở, còn lại theo giá đất nông nghiệp. Sau nhiều lần khiếu nại, ban GPMB đã điều chỉnh, đền bù 240 m2 theo giá đất ở, còn lại là “đất liền kề”. Giá đền bù cũng tăng từ 6,7 triệu đồng/m2 đất ở lên 8,5 triệu đồng, đất liền kề 2,46 triệu đồng/m2. Không đồng ý với giá trên, ông Hiền và 6 hộ khác (do bà Trần Thị Thu Hà, ông Chu Đình Thúy đại diện) khiếu nại tiếp lên UBNDTP Hà Nội. Ngày 8/7/2008, Thanh tra TP Hà Nội có kết luận số 1012 về khiếu nại của bà Trẩn Thị Thu Hà - ông Chu Đình Thúy, trong đó xác định rõ việc chậm bồi thường là lỗi của cơ quan nhà nước. Và “…Khi phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB (bổ sung), UBND quận Tây Hồ vẫn áp dụng Nghị định 22 ngày 24/4/1998 của Chính phủ và Quyết định số 20 ngày 30/6/1998 của UBNDTP Hà Nội mà không áp dụng Nghị định 197 ngày 30/12/2004 của Chính phủ đang có hiệu lực, là chưa phù hợp, cần phải được điều chỉnh. Khiếu nại của ông Thúy, bà Hà là có cơ sở”. Ngày 22/10/2008, Thanh tra TP Hà Nội lại chủ trì một cuộc họp liên ngành để “xem xét các vướng mắc của UBND quận Tây Hồ khi thực hiện các quyết định của UBND TP và kết luận của Thanh tra thành phố về khiếu nại của một số hộ dân…”. Hội nghị đã đi đến quyết định được ghi tại công văn số 792 là “…đề nghị áp dụng khoản 2 điều 9, khoản 2 điều 50 Nghị định 197 ngày 30/12/2004 của Chính phủ…” để bồi thường cho các hộ dân. Ngày 24/6/2009, gia đình ông Hiền và các hộ trên nhận được Quyết định số 1367 của UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt phương án bồi thường, nội dung cũng không khác gì trước, nghĩa là vẫn giá 8,5 triệu đồng/m2 đất ở, và 2,46 triệu đồng/m2 đất liền kề. Đưa cho chúng tôi xem tờ quyết định trên, vợ chồng ông Hiền không nén được sự bức xúc: - Kết luận của thanh tra thành phố đã nói rõ rằng lỗi chậm bồi thường là của cơ quan Nhà nước, ở đây là UBND quận Tây Hồ. Công văn 792 của Hội nghị liên ngành cũng kiến nghị áp dụng khoản 2 điều 9 Nghị định 197 của Chính phủ, là quy định về việc bồi thường chậm, để tính giá bồi thường cho chúng tôi. Khoản này ghi rõ rằng trong trường hợp bồi thường chậm, nếu giá đất quy định tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi, thì phải lấy giá của thời điểm bồi thường để đền bù cho dân. Căn cứ điều đó, và căn cứ vào ngày ra quyết định phê duyệt bồi thường số 1367 của UBND quận Tây Hồ là tháng 6/2009, thì giá bồi thường cho chúng tôi tại vị trí này phải là 25 triệu đồng/m2 theo giá đất năm 2009 của TP Hà Nội do UBNDTP Hà Nội công bố ngày 31/12/2008 chứ không thể là giá đất ở 8,5 triệu đồng/m2 là giá của những năm trước được. Và căn cứ vào tiết b, khoản 1 điều 56 Luật Đất đai năm 2003 thì tôi phải được bồi thường 100% diện tích đất theo giá đất ở chứ không có đất liền kề. Nhà tôi xưa nay vẫn sống bằng nghề dịch vụ. Nếu tính giá bồi thường như Quyết định 1367 của UBND quận Tây Hồ, mà lên ở nhà tái định cư trên tận tầng 9 (một căn hộ 60 m2 cho 7 người) thì không biết làm gì kiếm sống, còn đi mua đất ở bên cạnh, thì giá bồi thường 494 m2 không mua nổi 30 m2. Tiết b, khoản 1 điều 56 Luật Đất đai năm 2003 quy định “các thửa đất liền kề nhau, có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng như nhau, có cùng mục đích sử dụng hiện tại, cùng mục đích sử dụng theo quy hoạch thì mức giá như nhau”. Từ những căn cứ trên, chúng tôi đồng tình với kết luận của thanh tra thành phố rằng khiếu nại của các hộ dân trên là có cơ sở, cần phải được xem xét thấu đáo để họ khỏi thiệt thòi.