Ngày 25-2, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với TP Hà Nội về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Theo UBND thành phố Hà Nội, chương trình giáo dục phổ thông hiện hành có một bước tiến so với chương trình trước đó, hầu hết đã giảm tính hàn lâm, chú trọng hơn tới yêu cầu phát triển kỹ năng thực hành, thí nghiệm và liên hệ vận dụng vào thực tiễn. Sách giáo khoa giáo dục phổ thông nói chung được viết công phu, thẩm định kỹ, nội dung đã giúp cho việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập có những chuyển biến tích cực... Tuy nhiên, nhiều bài học còn nặng về lý thuyết, ít có tác dụng rèn luyện kỹ năng cho học sinh. Một số nội dung còn cao đối với khả năng tiếp thu của học sinh... Về hệ thống cơ sở vật chất, thành phố đã cơ bản xóa hết phòng học tạm, phòng học bán kiên cố, xuống cấp ở vùng sâu, vùng xa; khu vực nội thành có thêm nhiều trường đạt chuẩn quốc gia, trường có các phòng chức năng hiện đại. Nhưng vẫn còn tình trạng quá tải ở một số trường điểm. Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia gặp nhiều khó khăn ở một số quận nội thành...

UBND thành phố đề ra bốn giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông. Đó là thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và năng lực của cán bộ quản lý giáo dục. Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học. Phát triển quy mô trường lớp, đa dạng hóa loại hình trường học; giảm số học sinh/lớp, giảm số lớp/trường. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; khuyến khích phát triển hệ thống trường, lớp ngoài công lập.