(VEN) - Thông tin từ Tổng cục Thống kê TP.Hà Nội cho biết, 3 tháng đầu năm 2011, Hà Nội đã thu hút được 57 dự án FDI với số vốn đăng ký đạt 429,49 triệu USD, tăng 18,8% về số dự án và gấp 19,7 lần về vốn so với cùng kỳ năm 2010.

Trong 57 dự án trên, có 47 dự án là thuộc diện cấp mới với số vốn đầu tư đăng ký là 28,93 triệu USD, và 10 dự án thuộc diện tăng vốn với số vốn đăng ký lên tới 400,56 triệu USD. Mặc dù có sự cải thiện rất lớn so với năm 2010 về cả số dự án và vốn đầu tư, song theo lãnh đạo Tổng cục Thống kê TP.Hà Nội, kết quả này vẫn chưa phản ánh đúng tiềm năng, lợi thế của thủ đô. Để khắc phục tình trạng này, UBND thành phố cho biết sẽ tiến hành rà soát các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư trên địa bàn, từ đó sẽ điều chỉnh cho phù hợp./. Nguyễn Hòa