Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành kế hoạch tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.

Ha Noi tang cuong xu ly vi pham trong quan ly, su dung dat dai - Anh 1

Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai. Ảnh minh họa

Vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Hà Nội sẽ thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai đồng loạt trên phạm vi toàn thành phố, tập trung đối với một số nhóm đối tượng quản lý, sử dụng đất đang có nhiều nổi cộm.

Cụ thể năm 2016 thành phố sẽ tiến hành thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai đối với một số UBND quận, huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn thành phố. Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan thanh tra tối thiểu 05 đơn vị cấp huyện và 02 đơn vị cấp xã mỗi huyện. Báo cáo kết quả thanh tra trước ngày 31/12/2016.

Năm 2017, cơ quan chức năng tập trung thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai ở các cấp, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố chủ động phối hợp, cung cấp các hồ sơ, tài liệu phục vụ yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thanh tra thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại thành phố Hà Nội và 2 đơn vị cấp huyện; Giao Thanh tra thành phố chủ trì cùng Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường và tại 5 đơn vị cấp huyện.

Thanh tra thành phố báo cáo kế hoạch trước ngày 31/12/2016 và tiến hành thực hiện trong năm 2017.

Năm 2018, tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại 3-5 khu công nghiệp, cụm công nghiệp có dấu hiệu vi phạm.

Năm 2019, tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp. UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra 20 cơ sở, tổ chức kinh tế sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai.

Năm 2020, tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật. Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại các cơ quan nhà nước có liên quan ở cấp thành phố và tại 5 đơn vị cấp huyện.

Thanh tra thành phố xây dựng kế hoạch và báo cáo thành phố trước ngày 31/12/2019 để triển khai thực hiện trong năm 2020.

Lan Trần