UBND Hà Nội vừa gửi công văn hỏa tốc đến Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) và UBND các quận, huyện để chỉ đạo việc cải cách thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn.

Ha Noi: So TNMT phai kiem tra ho so phap ly ngay thoi diem ky hop dong ban nha - Anh 1

Theo đó, khi thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án phát triển nhà ở, Sở Tài nguyên và Môi trường và các chủ đầu tư dự án phát triển nhà phải kiểm tra hồ sơ pháp lý phục vụ công tác đăng ký và cấp Giấy chứng nhận tại dự án phát triển nhà ở ngay từ thời điểm chủ đầu tư ký hợp đồng bán nhà cho người mua (không đợi đến sau khi hoàn thành công trình).

Sau đó tiến hành thanh tra, kiểm tra (nếu có) và triển khai thực hiện các bước thủ tục cấp Giấy chứng nhận, đảm bảo khi chủ đầu tư bàn giao nhà cho người mua nhà. Đồng thời Nhà nước trao Giấy chứng nhận cho người mua nhà theo quy định.

Đối với các trường hợp chủ đầu tư vi phạm quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quy hoạch, thì chỉ những trường hợp vi phạm liên quan đến nhiều lĩnh vực do các ngành, các cấp khác nhau quản lý thì Sở Tài nguyên và Môi trường mới tiến hành thanh tra hoặc đề xuất thanh tra.

Các trường hợp vi phạm không nghiêm trọng, liên quan đến 1 lĩnh vực quản lý thì Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật, để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khắc phục tồn tại, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà.