Nhằm chỉnh trang lại mỹ quan đường phố, trật tự đô thị, an toàn giao thông, TP Hà Nội đã ban hành một loạt các lệnh cấm: Cấm bán hàng rong trên 63 tuyến phố; Cấm để xe trên vỉa hè ở 56 tuyến phố; Cấm hàng rong ở 48 di tích...