(HNMO) - Sáng 11-6, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh cùng các đại biểu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình.

Tại buổi tiếp xúc, 11 lượt cử tri đã phát biểu ý kiến về 29 nội dung tập trung vào những vấn đề bức xúc đang đặt ra trên địa bàn quận Ba Đình nổi lên như vấn đề thống nhất xây dựng hệ thống chính trị dưới cấp phường, chế độ đối với cán bộ cơ sở; xử lý các dự án treo, tốc độ cải tạo các chung cư cũ chậm; nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự ATGT, TTĐT chưa phù hợp; việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị cần rà soát lại các tiêu chí gắn với điều kiện thực thi; chợ Long Biên đang quá tải, gây ô nhiễm môi trường; rà soát lại các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn đối với các cây xăng ở sát nhà dân; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chưa đạt như mong muốn…

Sau khi Chủ tịch UBND quận Ba Đình tiếp thu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh đã phát biểu ghi nhận, tiếp thu, cảm ơn ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri Ba Đình. Ngoài ý kiến phát biểu trực tiếp tại buổi tiếp xúc, còn có nhiều ý kiến gửi đến các đại biểu HĐND TP cũng sẽ được tổng hợp, yêu cầu trả lời theo quy định.

Chủ tịch HĐND TP đề nghị lãnh đạo quận tích cực phối hợp với các ngành chức năng của thành phố sớm giải quyết những nội dung cử tri nêu. Về vấn đề hệ thống chính trị ở cơ sở được nhiều cử tri quan tâm tại cuộc tiếp xúc lần này, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh cho biết, đây là vấn đề lớn, hệ trọng đã được Hội nghị TƯ 7 (khóa XI) bàn thảo, thống nhất ban hành kết luận. Trên cơ sở đó, cùng với các hướng dẫn của TƯ, thành phố Hà Nội sẽ chỉ đạo tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống chính trị ở cơ sở theo hướng từng bước thống nhất mô hình, khắc phục những tồn tại đang đặt ra. Cũng ngay trong kỳ họp tới, HĐND TP cũng sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ đối với MTTQ, ban thanh tra nhân dân và các tổ chức đoàn thể tại xã, phường, thị trấn và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố.

Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh, tại kỳ họp thứ 7 này, ngoài các nội dung thường kỳ, HĐND TP sẽ tiến hành hai nội dung mà nhiều cử tri quan tâm là cụ thể hóa Luật Thủ đô với việc thông qua 11 cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền HĐND TP quyết định và lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP bầu với 18 chức danh sẽ được đưa ra lấy ý kiến các đại biểu HĐND. Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh mong muốn cử tri quận Ba Đình cùng tích cực vào cuộc thực hiện hiệu quả Luật Thủ đô và tiếp tục theo dõi, giúp đỡ, giám sát các đại biểu HĐND TP hoàn thành nhiệm vụ trước nhân dân…