UBND TP Hà Nội đã đồng ý chủ trương thành lập Quỹ Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội.

Ha Noi se co Quy Xuc tien Dau tu, Thuong mai, Du lich - Anh 1

10 tháng đầu năm 2016, lượng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt gần 3,2 triệu lượt khách.

UBND thành phố giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Công thương (cơ quan chủ trì Quỹ Xúc tiến thương mại) và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, trình UBND Thành phố phê duyệt mô hình hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Quỹ Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP theo đúng quy định pháp luật.

Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện giải thể Quỹ Xúc tiến Thương mại theo trình tự, thủ tục quy định của Trung ương và TP; Sở Tài chính thẩm định hồ sơ quyết toán thu- chi, hướng dẫn Sở Công thương nộp toàn bộ sổ kinh phí ngân sách TP đã cấp còn dư tại Quỹ Xúc tiến Thương mại đến nay đã hết nhiệm vụ chi về ngân sách TP; Tổng hợp báo cáo UBND TP theo quy định.

Quỹ Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, tăng cường xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn TP, báo cáo UBND TP theo quy định.

Được biết theo đại diện Sở Du lịch Hà Nội, 10 tháng đầu năm 2016, lượng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt gần 3,2 triệu lượt khách, tăng trên 23% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung cả khách nội địa thì 10 tháng năm nay, khách du lịch đến Hà Nội đạt trên 18 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt 50.690 tỷ đồng.

D.Ngân