Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản về việc phối hợp triển khai xây dựng Hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật Sơn mài trình UNESCO đề nghị đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ha Noi phoi hop xay dung Ho so da quoc gia Nghe thuat Son mai trinh UNESCO - Anh 1

Cảnh chế tác sản phẩm sơn mài thủ công mỹ nghệ tại làng nghề Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín (Hà Nội).

Nghề sơn mài truyền thống có ở một số nước Châu Á (tiêu biểu là Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc). Ở Việt Nam, sơn mài có lịch sử lâu đời và đã được phát triển từ nghề thủ công truyền thống sang nghề thủ công mỹ nghệ và cao hơn là nghệ thuật tạo hình hiện đại (tranh sơn mài).

Trước đó, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3739/QĐ-BVHTTDL ngày 28.10.2016 về việc giao Viện Mỹ thuật (Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, tỉnh Bình Dương cùng các cơ quan liên quan xây dựng Hồ sơ đa quốc gia “Nghệ thuật Sơn mài” (Nghề Sơn mài truyền thống).

Về việc này, UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các huyện Thường Tín, Phú Xuyên phối hợp chặt chẽ với Viện Mỹ thuật trong việc xây dựng Hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật Sơn mài (nghề sơn mài truyền thống) đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Lê Quang Vinh