Ngày 12/10, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5682/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa các kè bảo vệ đê trên địa bàn thành phố.

Ha Noi phe duyet chu truong dau tu 11 tuyen ke bi hu hong - Anh 1

Theo đó, dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, dự kiến tổng chiều dài 11 tuyến kè bị hư hỏng khoảng 4.478m với tổng mức đầu tư là 48,566 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện dự án năm 2017-2018 nhằm cải tạo, sửa chữa, khắc phục hư hỏng kè bảo vệ đê, đảm bảo cho các công trình kè làm việc được bình thường, nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến đê, chủ động trong công tác phòng chống lụt bão, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, ổn định dân cư, phát triển sản xuất, phát triển kinh tế xã hội của thành phố bền vững.

UBND TP yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm lập, trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị dự án đảm bảo chính xác, tiết kiệm; triển khai thực hiện, hoàn thành công tác chuẩn bị dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ tránh lãng phí và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Căn cứ kế hoạch được giao, mức độ xuống cấp của công trình để sắp xếp thứ tự ưu tiên cải tạo, sửa chữa của từng kè trong dự án đảm bảo thi công dứt điểm, tránh dàn trải không để xảy ra nợ đọng.

HP