Trước thực trạng thực phẩm nhiễm độc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đang diễn ra tràn lan tại TP Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, TP Hà Nội đã đề ra hàng loạt biện pháp, giải pháp, đẩy mạnh phát triển các chuỗi cung cấp thực phẩm sạch, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng.