Ngày 22-11, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội tổ chức Tọa đàm xúc tiến đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Nội, với sự tham dự của nhiều nhà quản lý, khoa học, doanh nghiệp nông nghiệp…

Ha Noi phan dau nam 2020 nong nghiep cong nghe cao dat 35% - Anh 1

Các tham luận tại hội nghị nêu rõ, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút các doanh nghiệp và người dân đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Một số cơ sở đã triển khai ứng dụng công nghệ cao và sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản cho năng suất, chất lượng nông sản vượt trội, giá trị gia tăng cao và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Điển hình như sử dụng giống mới có năng suất cao, chăn nuôi theo công nghệ chuồng kín có điều tiết nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng; công nghệ nuôi cấy mô, giống sạch bệnh, hệ thống tưới tiết kiệm trong trồng trọt; sơ chế, chế biến bảo quản rau, quả, thịt bằng công nghệ bao gói hút chân không, bảo quản lạnh. Giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 25%...

Tuy nhiên, nhìn chung sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố còn lạc hậu, do chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; thiếu sự liên kết, hợp tác giữa người dân với nhau và với doanh nghiệp. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp rất hạn chế và mới chỉ dừng lại ở một số công đoạn nhất định dẫn đến năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm chưa cao.

Các đại biểu thống nhất trong thời gian tới, thành phố cần tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất; phấn đấu đến năm 2020 tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm khoảng 35% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Các lĩnh vực cần tập trung hỗ trợ gồm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản rau, hoa, cây ăn quả, chăn nuôi lợn, gà, bò thịt, bò sữa…