Trong công văn gửi UBND TP. Hà Nội về việc rà soát, sắp xếp lại xe ô tô công, Bộ Tài chính đề nghị Hà Nội không sắp xếp và xác định định mức xe cho 5 tổ chức xã hội không thuộc đối tượng.

Ha Noi phai thanh ly va dieu chuyen 53 xe o to phuc vu cong tac - Anh 1

Định mức xe công tác chung của Hà Nội là 435 chiếc. Ảnh: internet.

Theo Bộ Tài chính, cơ quan này đã nhận được công văn của UBND TP. Hà Nội về kết quả rà soát, sắp xếp lại xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Hà Nội trong đó xác định số xe hiện có là 498 chiếc.

Căn cứ quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Bộ Tài chính đề nghị UBND TP. Hà Nội điều chỉnh lại kết quả rà soát, sắp xếp lại xe ô tô vì trong thống kê của địa phương có bao gồm xe của 5 tổ chức không thuộc đối tượng sắp xếp.

5 tổ chức đó gồm Liên minh Hợp tác xã Hà Nội (tổ chức kinh tế - xã hội); Hội Chữ thập đỏ (tổ chức xã hội); Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp); Hội Người mù (tổ chức xã hội); Hội Đông y (tổ chức xã hội - nghề nghiệp) và đang quản lý tổng cộng 10 xe ô tô.

Như vậy, số xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có trên địa bàn Hà Nội là 488 chiếc.

Bộ Tài chính cũng thống nhất định mức xe phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của UBND TP. Hà Nội là 435 chiếc. Sau khi rà soát, số xe của Hà Nội đang thừa so với tiêu chuẩn định mức 53 chiếc.

Sau khi điều chuyển nội bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu, Bộ Tài chính đề nghị UBND TP. Hà Nội ra quyết định và chỉ đạo tổ chức thanh lý đối với số xe đã đủ tiêu chuẩn thanh lý. Những xe dôi dư còn lại được lập danh sách và đề xuất phương án xử lý gửi về Bộ Tài chính.

H.Vân