(Dân Việt) - Ngày 19.1, Sở GDĐT Hà Nội trình UBND thành phố quy định về việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Theo đó, học sinh có nhu cầu học thêm, giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải có đơn đăng ký với nhà trường.

Giáo viên dạy thêm phải cam kết hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của giáo viên theo quy định. Nếu dạy thêm ngoài nhà trường thì giáo viên, cơ sở dạy thêm phải cam kết với UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi đặt điểm dạy thêm.

Các thông tin như giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm; danh sách người dạy thêm; thời khóa biểu dạy thêm… phải được công khai tại địa điểm tổ chức dạy trước và trong khi thực hiện dạy thêm.

Tùng Anh