Em là sinh viên HVTC. Em nhận học hộ buổi sáng và buổi tối tất cả các ngày trong tuần. Điện thoại của em là 0199.323.6896. Mong mọi người ủng hộ ạ! :D

Em là sinh viên HVTC. Em nhận học hộ buổi sáng và buổi tối tất cả các ngày trong tuần. Điện thoại của em là 0199.323.6896. Mong mọi người ủng hộ ạ! :D