Người dân Thủ đô bức xúc: Vì sao Hà Nội vẫn thành ... sông khi trời đổ mưa lớn dù giai đoạn I cho dự án thoát nước trị giá cả 200 triệu USD đã hoàn thành ?