Ngành nông nghiệp Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020 phát triển đàn bò thịt có quy mô khoảng 125.000-130.000 con, sản lượng thịt xuất chuồng khoảng 11.000 tấn/năm.

Ha Noi muon tang gap doi san luong bo thit - Anh 1

Hà Nội là thị trường có tiềm năng tiêu thụ lớn về thịt bò (gần 100.000 tấn/năm). Tuy nhiên, ngành chăn nuôi Thủ đô mới đáp ứng được 10% nhu cầu của người tiêu dùng, 90% còn lại phụ thuộc các tỉnh, thành trong cả nước và nhập khẩu. Tính đến tháng 6/2016, tổng số đàn bò thịt, bò sinh sản tại Hà Nội là gần 125.700 con, sản lượng thịt bò đạt hơn 5.000 tấn. Các cơ sở chăn nuôi tập trung ở các huyện Ba Vì, Sóc Sơn và Chương Mỹ.

Theo Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội, trong giai đoạn 2010-2016, Hà Nội đã hình thành các vùng, xã trọng điểm, các trang trại chăn nuôi lớn; cải tiến nâng cao năng suất chất lượng đàn bò thịt, tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi, thu nhập của người chăn nuôi từ bán con giống, bán thịt trên địa bàn thành phố tăng thêm từ 170-210 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, một số địa phương do tập quán chăn nuôi còn lạc hậu, chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa liên kết việc chăn nuôi với tiêu thụ sản phẩm thịt bò ổn định, chất lượng thịt bò còn thấp, chưa hình thành được vùng sản xuất giống chuyên canh tập trung.

Định hướng đến năm 2020, Hà Nội phát triển đàn bò thịt có quy mô khoảng 125.000-130.000 con, sản lượng thịt xuất chuồng khoảng 11.000 tấn, tăng số lượng đàn bò thịt khoảng 3% ở vùng trọng điểm.

Đặc biệt, thành phố sẽ xây dựng thành công 1 chuỗi liên kết để tiêu thụ sản phẩm thịt bò Hà Nội, xây dựng 5 vùng chuyên canh sản xuất giống bò thịt và phát triển 5-10 trang trại chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao có quy mô từ 100 con trở lên.

Đặc biệt, phát triển mô hình liên kết giữa nông dân với nông dân, liên kết các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố trong sản xuất và tiêu thụ bò giống, bò thịt; xây dựng lò giết mổ, chuỗi cửa hàng tiêu thụ.

PN