UBND thành phố vừa phê duyệt chỉ giới đường đỏ đường vành đai II (đoạn đường Trường Chinh từ phố Vương Thừa Vũ đến ngã tư Vọng) tỷ lệ 1/500.