Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa công bố và trao quyết định điều động, luân chuyển và bổ nhiệm 8 cán bộ thuộc Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.