giá bán có thể thương lượng với khách mua 2 ô trở lên

giá bán có thể thương lượng với khách mua 2 ô trở lên