UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 11115/VP-ĐT yêu cầu sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các bến thủy nội địa trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

Ha Noi kien quyet xu ly vi pham ben thuy noi dia o huyen Phu Xuyen - Anh 1

Theo đó, UBND huyện Phú Xuyên báo cáo UBND thành phố kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các bến thủy nội địa trên địa bàn huyện. Trong đó cho biết, qua kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm, trên địa bàn huyện có 11 bến thủy nội địa, trong đó, số lượng bến có giấy phép là 8 trường hợp, còn lại 7 trường hợp giấy phép đã hết hạn, còn lại 3 trường hợp không có giấy phép hoạt động. UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan chức năng của huyện tiến hành kiểm tra 10 bến thủy nội địa và đã lập biên bản vi phạm, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 bến thủy nội địa hoạt động hết phép và không có phép và yêu cầu các bến ngừng hoạt động. Đến nay, các bến không có phép đã ngừng hoạt động. Bên cạnh đó, UBND huyện lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với 1 tổ chức và 1 cá nhân có hành vi khai thác cát, tiến hành lập biên bản và xử phạt đối với 2 tổ chức và 16 cá nhân vi phạm các quy định trong quản lý đất đai, đê điều.

Hiện nay, UBND huyện Phú Xuyên đang tiếp tục hướng dẫn các hộ kinh doanh vật liệu xây dựng hoàn thiện hồ sơ theo quy định để được cấp giấy phép bến thủy nội địa và thủ tục thuê các bãi trung chuyển vật liệu xây dựng theo quy định. UBND huyện Phú Xuyên đề nghị UBND thành phố sớm ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch bãi trung chuyển vật liệu từ xã Thụy Phú sang xã Khai Thái; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận các điểm trung chuyển vật liệu xây dựng có lại phù hợp với quy hoạch; Sở Giao thông vận tải tạo điều kiện thuận lợi khi các đơn vị, hộ gia đình, cá nhân của huyện đề nghị cấp giấy phép bến thủy nội địa…
Về việc trên, UBND TP Hà Nội giao UBND huyện Phú Xuyên chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng của Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố kiên quyết xử lý các vi phạm tại các bến thủy nội địa trên địa bàn huyện; dừng hoạt động các bến thủy hoạt động không có giấy phép, giấy phép hết hạn; có văn bản thông tin tới các cơ quan báo chí đã đưa tin theo quy định.
Các Sở Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét các kiến nghị của UBND huyện Phú Xuyên tại văn bản nêu trên, xử lý theo quy định, đề xuất báo cáo UBND thành phố các nội dung vượt thẩm quyền.