- Đến nay, toàn huyện Phú Xuyên có 7 xã được TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2016, huyện sẽ có thêm 6 xã đạt chuẩn. Riêng đánh giá theo nhóm tiêu chí về quy hoạch, 26/26 xã trong toàn huyện đã đạt và cơ bản đạt chuẩn.

Ha Noi: Huyen Phu Xuyen se co them 6 xa dat chuan nong thong moi - Anh 1

Nhiều tiến bộ khoa học được nhân dân Phú Xuyên áp dụng vào sản xuất. (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo dồn điền đổi thửa đạt 105% so với kế hoạch TP giao; Chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Hệ thống hạ tầng, điện, đường, trường, hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng, trạm y tế, nhà văn hóa và trụ sở làm việc đã được chú trọng đầu tư cải tạo, nâng cấp. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, Phú Xuyên vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập, ảnh hưởng đến sự phát triển của huyện. Đó là nguồn lực đầu tư cho công tác xây dựng nông thôn mới còn rất hạn chế, chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất còn gặp nhiều khó khăn do thị trường bất động sản đóng băng, việc thu hút nguồn lực xã hội chưa nhiều…

Năm 2017, Phú Xuyên đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm sẽ có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại phấn đấu đạt chuẩn thêm 1-2 tiêu chí/xã.

Hà Đào