(VnMedia)- Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa rà soát tình hình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố; đề xuất UBND thành phố đình hoãn, giãn tiến độ 126 dự án, kinh phí đề xuất cắt giảm 223,97 tỷ đồng.

Trong đó có 17 dự án do thành phố trực tiếp quản lý và 109 dự án do các quận, huyện, thị xã quản lý. Thành phố yêu cầu các tổng công ty nhà nước, các công ty TNHH nhà nước một thành viên rà soát các dự án, từ đó điều chỉnh lại kế hoạch vốn năm 2011 theo nguyên tắc: Tập trung vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành trong năm nay; đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, cấp bách, sớm đưa công trình vào sử dụng, đồng thời, đình hoãn, giãn tiến độ các dự án còn chậm, chưa rõ nguồn vốn...Riêng với các dự án BT, BOT và xã hội hóa cần khẩn trương triển khai, để bảo đảm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 12% trở lên. Trúc Dân