UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN) trên địa bàn.

Theo đó, chủ sử dụng đất không phải nộp bản đồ địa chính khi nộp hồ sơ. Khi thẩm định hồ sơ, đối với nơi đã có bản đồ địa chính, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Hà Nội có trách nhiệm trích sao để làm thủ tục cấp GCN. Trường hợp chưa có bản đồ địa chính, Sở TN-MT Hà Nội thuê đơn vị có tư cách pháp nhân đo trích lục bản đồ địa chính, lấy xác nhận về vị trí, ranh giới sử dụng đất không tranh chấp, khiếu kiện của UBND cấp xã. Bỏ thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản của UBND cấp huyện xác nhận việc quản lý, sử dụng đất và đề nghị công nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức; bỏ thủ tục nộp bản sao công chứng quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của người sử dụng đất. Đối với các tổ chức mua nhà ở, diện tích sàn kinh doanh thương mại tại các dự án phát triển nhà ở đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư, Sở TN-MT Hà Nội không phải báo cáo thành phố xin chấp thuận chủ trương mà xét cấp ngay GCN...

Thanh Hải