Hanoinet - Virus adeno là tác nhân chủ yếu gây đau mắt đỏ, lây nhiều nhất qua tiếp xúc tay - mắt. Những người không dùng chung khăn mặt của nhau vẫn có thể lây, vì bàn tay người bệnh dụi lên mắt rồi nắm vào đồ vật như nắm đấm cửa, điện thoại, máy tính...