TTO - Giới kinh doanh lữ hành và vận chuyển khách du lịch tại Hà Nội đang rất bức xúc trước chỉ đạo đột ngột của phó chủ tịch UBND TP. Nguyễn Văn Khôi: giới hạn không quá 15% tổng số xe phục vụ du lịch được hoạt động ban ngày (trừ giờ cao điểm) với lý do nhằm giảm ùn tắc giao thông.