Tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ngày 1/11, ông Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết: Những thông tin trên báo chí mới đây về việc Hà Nội không đồng tình điều chỉnh giờ làm là không chính xác. Việc quyết thay đổi giờ làm tại Hà Nội sẽ do Thủ tướng quyết định.

-

Theo ông Long, vấn đề thay đổi giờ làm chỉ là một phần trong các biện pháp tổng thể của Hà Nội để giảm ùn tắc giao thông. Về cơ bản, Hà Nội đồng tình với việc điều chỉnh giờ làm và chia thành 3 khối: Khối học sinh, sinh viên sẽ vào học trước 7 giờ; khối công chức nhà nước đi làm tầm 8 giờ và khối thương mại đi làm từ 9 giờ. Việc thay đổi giờ học và giờ đi làm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch của nhiều gia đình và cơ quan nên Hà Nội đang giao Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu lập đề án cụ thể.

Xuân Minh