Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 11/10, đại diện Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, đã đơn giản hóa đối với 183 thủ tục hành chính (TTHC).

Ha Noi don gian hoa 183 thu tuc hanh chinh - Anh 1

Lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Nội giới thiệu chương trình cải cách hành chính

Triển khai chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh cải cách hành chính; thành phố đã rà soát, đơn giản hóa 8 nhóm TTHC thuộc các lĩnh vực đầu tư, du lịch, đường bộ, tài nguyên môi trường, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công thương, báo chí – xuất bản, văn hóa thể thao với tổng số 475 thủ tục.

Thành phố có phương án rà soát đơn giản hóa đối với 183 TTHC; trong đó có 25 TTHC giảm thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết, 158 TTHC giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành. UBND thành phố đã thành lập đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại 16 đơn vị sở ngành.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó phòng Hồ sơ kiểm soát thủ tục hành chính (Sở Tư pháp) cho biết: Đối với lĩnh vực kinh doanh, Hà Nội thực hiện đăng ký thành lập mới doanh nghiệp qua mạng trong 2 ngày làm việc, giảm 1 ngày so với yêu cầu của Luật Doanh nghiệp đối với quá trình giao dịch trên mạng. Lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội (BHXH), tiếp cận điện năng giảm thời gian, chi phí thực hiện các quy định của Nhà nước. Riêng trong lĩnh vực thuế, đến ngày 31/5. đã có hơn 119.000 doanh nghiệp tổ chức kê khai qua mạng, chiếm 96,4%.

Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 triển khai từ 10/8, Sở Tư pháp và Sở Thông tin truyền thông, Công an thành phố, BHXH Hà Nội triển khai 7 TTHC thuộc 2 lĩnh vực đăng ký khai sinh và đăng ký khai tử; trong đó hoàn thiện quy trình hướng dẫn tạm thời thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố. Qua đó, thời gian thực hiện TTHC liên thông từ 20 ngày xuống 5 ngày làm việc.

“Việc triển khai dịch vụ này đã triển khai 12 quận và sẽ triển khai đến 18 huyện thị trong tháng 11”, bà Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết.

Xuân Cường