Văn phòng UBND TP vừa có văn bản số 8801/VP-KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản về công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trước đó, ngày 26/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1672/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai kế hoạch.

Cụ thể, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp. Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, cấp huyện gồm: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND làm Trưởng ban; Thủ trưởng cơ quan thống kê cùng cấp làm Phó trưởng ban thường trực; thủ trưởng các cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội , Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Thuế, Kho bạc Nhà nước, Đài Phát thanh truyền hình làm Ủy viên.

Ha Noi doc thuc viec chuan bi Tong dieu tra kinh te nam 2017 - Anh 1

Ảnh minh họa.

Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh và cấp huyện được thành lập Tổ thường trực do một Phó thủ trưởng cơ quan Thống kê cùng cấp tham gia Ban chỉ đạo làm Tổ trưởng. Thành viên là công chức của cơ quan Thống kê và các cơ quan cùng cấp có thành viên trong Ban chỉ đạo Tổng điều tra. Tổ thường trực mỗi cấp chịu sự điều hành trực tiếp của Ban chỉ đạo, có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra.

Đối với cấp xã, phường, thị trấn, Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã. Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa có dưới 30 cơ sở kinh tế và các xã vùng đồng bằng có dưới 50 cơ sở kinh tế, không thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra, giao Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo, công chức Văn phòng - Thống kê làm nhiệm vụ thường trực.

Về thời gian, thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và Tổ thường trực trước ngày 15/11/2016, thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã trước ngày 15/12/2016.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản giao các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nghiên cứu văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai thực hiện. Giao Cục Thống kê thành phố Hà Nội tham mưu UBND TP thành lập Ban chỉ đạo của Thành phố, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo theo đúng hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thời gian hoàn thành trước ngày 10/10/2016.

VĂN HUY

VĂN HUY