Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách DN nợ thuế đợt 11 với 156 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ hơn 150,3 tỷ đồng.

Ha Noi: Doanh nghiep vat lieu xay dung dan dau ve no thue - Anh 1

Danh sách DN nợ thuế đợt 11 tại Cục Thuế Hà Nội.

Trong danh sách nợ lần này có 143 DN nợ thuế, phí với số tiền hơn 121,9 tỷ đồng và 13 đơn vị nợ tiền thuê đất với hơn 28,4 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách DN nợ thuế phí là Công ty Cổ phần Licogi 13 - Vật liệu xây dựng với tổng số nợ hơn 21 tỷ đồng. Sau đó là Nhà máy may xuất khẩu Hà Phú với số nợ thuế hơn 6,1 tỷ đồng. Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Vinashin cũng thuộc top đầu với số nợ thuế phí hơn 5,8 tỷ đồng.

Trong số 13 đơn vị nợ tiền thuê đất, đứng đầu danh sách nợ tiền thuê đất là Công ty Cổ phần Đóng tàu Hà Nội với số nợ trên 10,7 tỷ đồng. Một số đơn vị cũng có số nợ thuế lớn khác là Công ty Cổ phần Lâm sản Forprodex có số nợ trên 6,1 tỷ đồng.

Thời gian qua, Cục Thuế Hà Nội xác định công tác quản lý nợ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước hàng năm trên địa bàn. Theo đó, ngày 29-4-2016, Cục Thuế Hà Nội đã ban hành Công văn số 26994/CT-QLN chỉ đạo 30/30 Chi cục Thuế thành lập Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng. Qua các biện pháp triển khai quyết liệt về thu hồi nợ đọng, trong 10 tháng đầu năm 2016, tổng số tiền nợ thuế đã thu được của toàn ngành thuế Hà Nội là 9.964 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế Hà Nội, với sự hỗ trợ từ phía cơ quan Thuế, đại đa số người nộp thuế đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế. Tuy nhiên, vẫn còn một số DN chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật dẫn đến nợ thuế kéo dài. Do vậy, để đảm bảo tính công bằng trong cộng đồng người nộp thuế, Cục Thuế Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như công khai trên trang web của Cục Thuế danh sách các đơn vị nợ thuế.

Trong 10 tháng đầu năm 2016, Cục thuế thành phố Hà Nội đã đăng công khai 10 đợt với 1.413 DN và dự án nợ tiền thuế, phí, tiền sử dụng đất với số nợ thuế tương ứng là hơn 2.400 tỷ đồng. Kết quả sau công khai, đã có 697/1.413 DN nộp số tiền thuế nợ là 385 hơn tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Với sự nỗ lực của cơ quan Thuế và sự phục hồi của nền kinh tế, cơ quan Thuế hy vọng các chủ dự án, DN sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước trước khi cơ quan Thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.

Thùy Linh