Hanoinet - Người bạn ngoại quốc của tôi nhận xét như vậy. Nó khiến tôi tự ái, nhưng sau đó nhìn kỹ lại, quả có thế thật!