UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 464/TB-UBND truyền đạt Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP tại cuộc họp về công tác quản lý, đầu tư, phát triển chợ trên địa bàn Thành phố.

Ha Noi day nhanh tien do dau tu, phat trien cho tren dia ban - Anh 1

Thông báo nêu rõ, UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, phối hợp cùng Sở Công Thương và các Sở, ngành liên quan, các chuyên gia trong và ngoài nước trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát các mô hình chợ và chợ truyền thống tại Melbourne (Úc), Paris (Pháp)..., rà soát, phân loại chợ; đề xuất các thiết kế quy hoạch mẫu cho từng loại đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, văn minh thương mại và mỹ quan đô thị, báo cáo UBND TP trong tháng 12/2016. Sở Quy hoạch Kiến trúc là đầu mối xem xét, thẩm tra, phê duyệt quy hoạch, kiến trúc các dự án đầu tư, xây dựng chợ trên địa bàn toàn Thành phố. Kinh phí từ nguồn Ngân sách Thành phố bố trí cho công tác thiết kế lập quy hoạch giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương nghiên cứu đề xuất cơ chế sử dụng Ngân sách Thành phố, kết hợp hài hòa, hiệu quả với nguồn vốn xã hội hóa để đẩy mạnh đầu tư, xây dựng chợ trên địa bàn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, báo cáo UBND TP trong tháng 12 năm 2016.
UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát, phân loại chợ (loại 1, 2, 3), xác định chợ có nhu cầu đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng câp trên địa bàn, đề xuất Thành phố đầu tư hoặc phân cấp cho các quận, huyện, thị xã đầu tư giai đoạn tới; hoàn thành gửi Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 10/12/2016.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nội dung, kiến nghị về việc Ngân sách Thành phố hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn trong Báo cáo phục vụ buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Thành phố Hà Nội vào tháng 12/2016; phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu đề xuất việc đầu tư xây dựng chợ trong chương trình công tác năm 2017 của Thành phố, báo cáo UBND TP trong tháng 12/2016.
Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã nghiên cứu, đề xuất bổ sung, sửa đổi (hoặc thay thế) quy định (tại Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của UBND Thành phố) về cơ chế quản lý, đầu tư, phát triển chợ, báo cáo UBND Thành phố trong Quý I/2017.
Về giải quyết tồn tại của Chợ Trung tâm thị trấn Vân Đình và Chợ Cầu, huyện Ứng Hòa: Giao UBND huyện Ứng Hòa báo cáo Huyện ủy chỉ đạo thực hiện việc tổng hợp, báo cáo đầy đủ về thực trạng, quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan 2 chợ trên; gặp gỡ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để đề xuất cơ chế hỗ trợ đảm bảo quyền lợi chính đáng của bà con tiểu thương kinh doanh tại chợ và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; đề xuất, báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm.