Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, từ ngày 19-5 đến 26-5-2017, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ thành lập 61 đoàn dán tem toàn bộ 484 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.