Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án thoát nước Phạm Văn Cường cho biết, Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội – Dự án II - có tổng diện tích 300ha sử dụng khoản vốn vay ODA JICA của Nhật, được triển khai từ tháng 10.2006, dự kiến xong trong năm 2014.

Đến nay, dự án đã hoàn thành được 4/13 gói thầu, còn lại hầu hết đang bị chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương rất khó khăn; lũy kế giải ngân khoảng trên 1.900 tỷ đồng, mới đạt xấp xỉ 39% giá trị các gói thầu.

Được biết, một số gói thầu quan trọng như cải tạo các hồ Phương Liệt, Tân Mai hay cải tạo kênh mương thoát nước lưu vực sông Tô Lịch, Hoàng Liệt… mới đạt khối lượng thi công trên 10%. Việc dự án bị chậm sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng các công trình cũng như cảnh quan môi trường, đời sống dân sinh trong khu vực