Ngày 30-11, Sở Tài chính Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tới dự.

Ông Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và chủ trương của Thành ủy, UBND TP về việc Thành lập Trung tâm mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên cơ sở sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cung cấp dịch vụ công về tài chính, tài sản, y tế... đơn vị đã có những bước chuẩn bị nhằm thực hiện chủ trương này.

Trên cơ sở chủ trương của Thành ủy, UBND Thành phố, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu kiện toàn đơn vị mua sắm tập trung của Thành phố, góp phần giảm bộ máy và biên chế trong mua sắm công, thu về một đầu mối, giảm chi tiêu công do mua sắm theo số lượng lớn; giúp đồng bộ trang thiết bị sử dụng phổ biến tại các đơn vị, nâng cao tính minh bạch; qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cơ quan, đơn vị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Với sự tham mưu của Sở Tài chính, UBND Thành phố đã phê duyệt Đề án “Xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính” trực thuộc Sở Tài chính.

Trong đó, xác định Trung tâm là đơn vị mua sắm tập trung của TP Hà Nội. Sau khi kiện toàn tổ chức, bộ máy, Trung tâm đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-10-2016. Hiện nay, tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm Giám đốc, một nhân sự Phụ trách Phòng Nghiệp vụ mua sắm tài sản và một nhân sự Phụ trách Phòng Hành chính-Tổng hợp. Tổng cộng có 11 công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong biên chế và điều động, biệt phái từ các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Tài chính.

Đánh giá cao các bước chuẩn bị của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu đơn vị tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, tiến hành thông tin công khai và chuẩn bị mở gói thầu đầu tiên về mua sắm thiết bị y tế. Theo Chủ tịch, việc mua sắm tài sản công tập trung là chủ trương đúng đắn của Chính phủ, Quốc hội, phù hợp với thông lệ quốc tế. Chủ tịch bày tỏ mong muốn Trung tâm sẽ thực hiện mua sắm tài sản công cho thành phố bảo đảm chất lượng, thiết thực và đúng với yêu cầu của các đơn vị. Đặc biệt, Trung tâm cần xây dựng chương trình cụ thể để việc mua sắm công tập trung bảo đảm chất lượng, công khai, minh bạch và tiết kiệm.

Hương Ly