Cầu Thanh Trì dài trên 3km bắc qua sông Hồng đã thông xe hơn 1 năm qua. Vậy nhưng con đường dẫn phía bắc dài chưa đầy 2km ra quốc lộ 5 vẫn chưa thể hoàn thành. Cầu đã thênh thang mà đường thì teo tóp, khiến cảnh tắc đường gần như ngày nào cũng có