UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5937/UBND-ĐT yêu cầu sở, ngành liên quan thực hiện Văn bản số 1698/TTg-KTN ngày 28/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ha Noi: Chuyen muc dich su dung 270,98ha dat trong lua sang dat phi nong nghiep - Anh 1

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1698/TTg-KTN ngày 28/9/2016 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn thành phố, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1698/TTg-KTN, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn thành phố, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Trước đó, xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý UBND TP Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng 270,98ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

PV