Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản số 11080/VP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý về việc phối hợp triển khai xây dựng hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật sơn mài trình UNESCO.

Ha Noi chuan bi ho so da quoc gia Nghe thuat son mai trinh UNESCO - Anh 1

Văn bản nêu rõ, UBND TP Hà Nội nhận được Quyết định số 3739/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao Viện Mỹ thuật (Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) xây dựng hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật sơn mài (nghề sơn mài truyền thống) đệ trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Theo quyết định này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao Viện Mỹ thuật phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, tỉnh Nam Định, Bình Dương và các cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật sơn mài đề nghị UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý giao Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các huyện Thường Tín, Phú Xuyên phối hợp chặt chẽ với Viện Mỹ thuật (Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) xây dựng hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật sơn mài (nghề sơn mài truyền thống) đệ trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.