Công dân tố cáo Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức thiếu trách nhiệm, vi phạm về thời hạn và quy trình giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Trang Lê có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Đắc Thiện ở thôn Yên Vĩnh, xã Kim Chung.

Qua xác minh cho thấy, bà Lê Thị Tường Vy và bà Lê tranh chấp đất (đòi 360m2 trong tổng diện tích 814m2) với gia đình ông Nguyễn Xuân Thiện tại thôn Yên Vĩnh, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức. Tại các biên bản hòa giải giữa gia đình bà Vy và gia đình ông Thiện do UBND xã Kim Chung tổ chức thực hiện thể hiện việc hòa giải không thành.

Căn cứ Điều 136 Luật Đất đai năm 2003, việc giải quyết tranh chấp giữa bà Vy và ông Thiện thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức.

Tuy nhiên, từ năm 2011 đến năm 2014, UBND huyện Hoài Đức đã tiếp nhận đơn của bà Vy, bà Trang giaoPhòng Tài ngyên và môi trường xem xét, xác minh nhưng cho đến thời điểm thanh tra vẫn chưa có quyết định giải quyết tranh chấp. Như vậy, nội dung tố cáo của công dân là đúng.

Căn cứ vào kết quả xác minh, UBND TP Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc thiếu kiểm tra, đôn đốc giải quyết đơn thư của công dân. Chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân liên quan không đề xuất giải quyết đơn của công dân.

Đồng thời, UBND TP yêu cầu khẩn trương giải quyết đơn của bà Vy, bà Trang về tranh chấp quyền sử dụng đất đối với gia đình ông Thiện theo quy định của pháp luật.

Hoàng Long